Nơi cung cấp quạt phát điện năng lượng gió uy tín chất lượng, các máy phát điện gió cỡ nhỏ cho gia đình đến những tua bin gió 30kw cho sản xuất. Bán và thi công các hệ thống điện gió kết hợp điện mặt trời, các dự án điện gió hòa lưới hoặc chạy độc lập.